kaft Op karakter naar de top

In ‘Op karakter naar de top!’ geven wij antwoord op de vraag waarom er zo weinig vrouwen aan de top van organisaties werken. Kunnen ze niet of willen ze niet?

Er zijn al veel boeken over vrouwen en mannen aan de top geschreven. Dit is het eerste boek dat een laag dieper graaft. Het boek is gebaseerd op het eerste grootschalig kwalitatief onderzoek in Nederland op het gebied van diversiteit en leiderschap; bestaande uit 130 diepte-interviews met vrouwen en mannen aan de top en in de subtop gericht op persoonskenmerken.

In ‘op karakter naar de top!’ maken wij onder andere duidelijk dat mensen aan de top over wezenlijk andere karakterprofielen beschikken dan de subtop en dat onbewuste factoren er een aanzienlijke rol in spelen.

Wij bieden in het boek adviezen en inzichten over wat organisaties daadwerkelijk kunnen doen om diversiteit aan de top versneld tot stand te brengen. We combineren praktijkvoorbeelden met theoretische onderbouwing van wat wel en niet werkt in het kader van diversiteit in leiderschap.

 

Onderwerpen

In het boek komen de volgende thema’s aan de orde:

  • Karakterstructuren bij vrouwen en mannen aan de top die het verschil maken
  • Impact van hun persoonlijke geschiedenis en van hun familie van herkomst om aan de top te komen en zich te handhaven
  • Schaduwzijden en valkuilen van topvrouwen aan de hand van karakterstructuren
  • Dilemma’s van vrouwen in de subtop: niet willen of niet kunnen
  • Adviezen voor vrouwen, mannen, managementteams en organisaties
  • Best practices en voorbeelden uit de interviews: wat werkt wel en wat niet? Globale handreikingen voor diversiteitontwikkeling.

Doelgroep boek

Huidige en toekomstige bestuurders, directies en management van organisaties.

Dit boek is bedoeld voor vrouwen en mannen aan de top (en zij die deze ambitie hebben). Zij zijn het die een cruciale rol vervullen in de noodzakelijke omslag in denken en handelen. Van hen wordt een eerste wezenlijke inspanning en voorbeeldfunctie gevraagd om tot duurzame diversiteitsontwikkeling in organisaties te komen. Het boek is tevens bedoeld voor vrouwen in de subtop die zich afvragen of ze bereid en in staat zijn om naar de top door te groeien en daar een deel van hun werkzame leven succesvol te acteren.

We richten ons met name op bedrijven en organisaties met (inter)nationale ambities om te kunnen blijven concurreren. En op organisaties die onvoldoende diversiteit aan de top hebben of weten vast te houden, terwijl de kweekvijver van talent steeds schaarser wordt en steeds meer uit vrouwen bestaat.

Doel en motivatie boek

Met het boek willen wij in brede kring een bijdrage leveren aan dit maatschappelijk vraagstuk. We onderkennen het belang van diversiteit voor vitale, duurzame organisaties en een vitale, duurzame samenleving. Een samenleving waar ruimte is voor ieders talenten nu en in de toekomst.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Om spam te voorkomen, lost u s.v.p. deze som op: * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

Kortingsactie in maart!

Zolang de voorraad strekt is de hardcover versie van het boek beschikbaar voor € 22,95 (en bij afname van 2 of meer exemplaren zelfs voor € 19,50 per stuk) in plaats van de verkoopprijs van € 26,00.

Bestel het boek hier.

Stuur een email!