Blog

Het artikel in Skipr zoomt in op de noodzaak van diversiteitsontwikkeling in zorgorganisaties, ook aan de top. De focus in dit artikel ligt op de dysfunctionele onbewuste patronen en processen die duurzame diversiteitsontwikkeling in de weg staan; bekend als overdrachtrelaties. Er wordt ook  antwoord gegeven op de vraag waar bestuurders in zorgorganisaties als eerste mee zouden moeten beginnen om meer diversiteit te krijgen dan nu het geval is; en waarom bestuurders onder meer aarzelen om op deze manier aan duurzame diversiteitsontwikkeling te beginnen. Deze laatste inzichten en ervaringen zijn verkregen door opdrachten en gesprekken met commissarissen en bestuurders in de afgelopen twee jaar (na afronding van het eerste onderzoek).

Het artikel verschijnt in maart 2014.

 

 

Een artikel voor het zomer-nummer van het vakblad Management Development over ‘Op karakter naar de top!’

Daar ben ik kort ingegaan op het onderscheidende karakterprofiel van vrouwen en mannen aan de top. In dit artikel zoom ik op verzoek van de redactie ook in op het profiel van toekomstige leiders. En heb ik de implicaties van het onderscheidend karakterprofiel voor management development en voor het corporate niveau in organisaties toegevoegd; deze zijn gebaseerd op de 18 organisatie- en sectorcases uit mijn deel van het onderzoek en aanvullingen uit 2012 en 2013. Het volledige artikel is ook te lezen op mijn website raes-leiderschap.nl/op karakter naar de top/artikelen.

Ieder jaar op 8 maart vieren we Internationale Vrouwendag. En dat is te merken, ineens is er volop aandacht in de media. Artikelen, interviews en achtergrondverhalen; het is als een karavaan op doortocht. Vrouwen laten dan zowaar weer van zich horen. Als stimulans voor meer vrouwen aan de top een waardevol initiatief. Toch geeft het ook te denken; dat er nog steeds een speciale vrouwendag nodig is. Alle berichten  lezend, valt op hoe traditioneel ook de media zelf zijn. Sla er maar een krant op na en zoek in welke katernen er bericht wordt; vaak in een speciale Vrouwenkatern.

Is dat nog wel van deze tijd? Is al die speciale aandacht nog wel nodig? Om één van de vrouwen uit ons onderzoek te citeren: “Vroeger zei mijn moeder: “Elke dag is een moederdag.” En zij voegt daar zelf aan toe: “En elke dag een vrouwendag.” Kennelijk moeten we daar in ons land nog aan wennen. Vroeger dacht ik, we leven in een vooruitstrevend land. Nu onze regering terughoudend heeft gereageerd op een Europees quotum, weet ik wel beter. Als het erop aankomt, geeft onze regering niet thuis. Er is dus nog veel werk aan de winkel.

De media heeft beterschap beloofd; er moeten meer vrouwen aan tafel. Met initiatieven van Shula Rijxman en Janneke van Heugten gaan die er komen. Ze rammelen aan de poort. Dit keer laten ze zich niet meer wegsturen. Er is een kentering gaande, vrouwen laten zich gelden. Aan mannen de keuze: verzetten we ons tegen meer diversiteit of geven we ook de vrouwen ruim baan? En genieten we van hun waardevolle bijdrage?

Het zou mooi zijn als Internationale Vrouwendag een dag wordt als elke andere; een mooie vrouwendag! In ieder geval is er vandaag volop gelegenheid om je als vrouw te presenteren. We wensen alle vrouwen en mannen vandaag een mooie Vrouwendag. En beginnen morgen weer een nieuwe…

Op 24 januari 2013, een stralende winterdag presenteerden we voor het eerst ons boek aan de buitenwereld. Een van de laatste januaridagen waar de sneeuw het landschap bepaalt en de zon uitbundig schijnt. Vroeg opgestaan voor een bezoek aan de kapper. En daarna met een lading boeken op pad. Terwijl we onze voorbereidingen voor de avond treffen, worden we gebeld door de redactie van Pauw en Witteman. Of we hen een recensie-exemplaar kunnen sturen. Het nog wel even kan duren voordat we benaderd zullen worden, wordt ons verteld. De opwinding neemt toe, de toon is gezet; dit wordt een prachtige dag!

Begin van de middag rijden we naar Bosch en Duin. Daar zijn we te gast in De Hoefslag. Schaap & Citroen die de middag mede sponsort is dan al gearriveerd. Vanaf 15.00u druppelen de eerste gasten binnen; vrouwen en mannen die we in 2010 en 2011 geïnterviewd hebben over hun weg naar de top, en enkele vrienden en familie.
Te midden van een kleine honderd genodigden onthullen we onze bevindingen uit 130 diepte-interviews. Wat maakt nu dat de ene vrouw of man wel de top haalt en vele anderen niet? En wat bepaalt het succes van duurzame diversiteit en leiderschap in organisaties? Tijdens de presentatie kun je een speld horen vallen. En het is voelbaar dat het ook een spannende boodschap is.

Aan Robert Otto, algemeen directeur Commerciële Divisie bij Delta Lloyd Groep, reiken we het eerste boek uit. Hem vragen we symbolisch om  plaats te maken voor Lidewij de Haas, directeur Divisie Milieu & Ruimte bij Arcadis. Aan haar reiken we het tweede exemplaar uit.
Er volgt een ronde-tafel gesprek met Sandra Lutchman, Lidewij de Haas en Walter Spangenberg; zij vertellen openhartig over hun ervaringen en die van hun organisatie. De zaal luistert geboeid. Na een korte presentatie van Robbert Kuppens is er tijd om te borrelen en bij te praten. En worden we gevraagd onze eerste boeken te signeren. Begin van de avond keren onze gasten met een boek rijker naar huis. Al snel volgen uit de trein de eerste tweets: ‘Begonnen met lezen in ‘Op karakter naar de top!’ kan niet meer stoppen. Een echte aanrader!’

Onze dag was meer dan geslaagd!

boek met strikTijdens deze middag krijgen mannen en vrouwen die hebben meegewerkt aan het boek gelegenheid om kennis te nemen van wat het succes van diversiteit en leiderschap nu écht bepaalt!

We houden een ronde tafelgesprek met enkele aansprekende mannen en vrouwen aan de top van organisaties over dit thema.

Op deze dag lanceren we tevens de website www.opkarakternaardetop.nl

Kortingsactie in maart!

Zolang de voorraad strekt is de hardcover versie van het boek beschikbaar voor € 22,95 (en bij afname van 2 of meer exemplaren zelfs voor € 19,50 per stuk) in plaats van de verkoopprijs van € 26,00.

Bestel het boek hier.

Stuur een email!